Generalforsamlingen 2020 og 2021

Husk: at du som medlem, både støtte- og fuldt medlem, har mulighed for at vælge en af de smukke krukker udført af Ida Holm Mortensen ved generalforsamlingen. Hvis du selv er forhindret i at deltage og vælge, så kan du få en der deltager, til at vælge for dig, hvis du giver vedkomne en skriftlig fuldmagt!

Generalforsamling og fejring af foreningens 25 års jubilæum 12. august

Indkaldelse og regnskab lægges ud løbende før generalforsamlingen

 

 

 2020:

Generalforsamling i

Kunstforeningen:

 

 

 

Kunstforeningen afholder sin 26. generalforsamling med efterfølgende udlodning af indkøbt kunst

onsdag d. 12. august 2020 kl. 19.00 i Paarup Sognegård

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Kassereren aflægger regnskab

4.     Forslag fra medlemmer og bestyrelse

5.     Fastsættelse af næste års kontingent

6)    Valg af:

6a     2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - på valg er: Jette Bergholdt og Eva Wind-Hansen (modtager genvalg)

6b     2 suppl. til bestyrelsen for 1 år - afgående er: Helen Damm og Susan H. Watt (modtager genvalg)

6c      revisor – (afgående er: Preben Berg - modtager genvalg).

6d     revisorsuppleant – (afgående er Steen Munch

7.         Eventuelt.

8.         Generalforsamlingen afbrydes – afsluttes og der forsættes med

·        Jubilæumsfejring

  • Bortlodning af indkøbte kunstværker og fremmødegevinster.

 

De indkøbte kunstgenstande til udlodning kan besigtiges fra torsdag d. 1. marts og frem til generalforsamlingen onsdag d 12. august.

 

 

NB: Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

Med venlig hilsen                                                                                                                                                                                    

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

2021:

 

Kunstforeningen:2021

 

 Kunstforeningen afholder sin 27. generalforsamling med efterfølgende udlodning af indkøbt kunst

Onsdag d. 8. september 2021 kl. 19.00 i Paarup Sognegård

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Kassereren aflægger regnskab

4.     Forslag fra medlemmer og bestyrelse

5.     Fastsættelse af næste års kontingent

6)    Valg af:

6a     2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - på valg er: Jørgen Damsgaard og Helen Dam     (modtager genvalg)

6b     2 suppl. til bestyrelsen for 1 år - afgående er: Helen Dam (er siden sidste generalforsamling indtrådt i bestyrelsen i stedet for Tove Nielsen) og Susan H. Watt (modtager genvalg)

6c      revisor – (afgående er: Preben Berg - modtager genvalg).

6d     revisorsuppleant – (afgående er) Oda Heimann

  1. 7.         Eventuelt.
  2. 8.         Generalforsamlingen afbrydes – og der serveres kaffe og kage inden generalforsamlingen afsluttes med bortlodning af indkøbte kunstværker og fremmødegevinster.

 

  1. 9.         De indkøbte kunstgenstande til udlodning kan besigtiges fra onsdag d. 25. aug. og frem til generalforsamlingen onsdag d 8. sept.

 

 

NB: Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

Med venlig hilsen                                                                                                                                                                                    Bestyrelsen

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:15

Send dit tlf. nr. : så finder vi ud af det , evt. på min mail eller SMS til 26361385

17.05 | 15:40

jeg kunne ønske mig billede i udstilling i Paarup Sognegård. Det hænger på væg mod Ruggårdsvej og mod midten af salen.

venlig hilsen
Lars Christensen