Privatlivs politik

Foreningens vedtagne privatlivspolitik

Persondataforordningen; General Data Protection Regulation:

Vi (PSK) har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata. 

  1.       Personoplysninger
  2.       Behandling
  3.       Sletning
  4.       Dataansvarlig/databehandler
  5.       Opbevaring af personoplysninger
  6.       Billeder
  7.       Hjemmesiden

 

Ad1)     foreningen indsamler udelukkende oplysninger om navn, adresse, tlf. nr. & mailadresse på medlemmer, der har meldt sig ind i foreningen, og som medlemmerne har accepteret ved indmeldelsen

Ad2)     Vi opbevarer kun medlemsinformationer til brug for medlemskommunikation fra foreningen til medlemmerne.

Ad3)     Hvis et medlem ytrer ønske om at få slettet de data, vi har om vedkomne, så slettes disse øjeblikkeligt! Medlemmer der ikke betaler kontingent, flytter eller på anden vis ikke længere er interesseret i medlemskab, slettes når listen revideres!

Ad4)     Dataansvarlig / databehandler er af bestyrelsen uddelegeret til foreningens kasserer Johannes Simonsen!

Ad5)     De papirbaserede oplysninger opbevares i Ringbind v/ kassereren
Elektroniske oplysninger opbevares på kassererens PC beskyttet med kode for adgang

Ad6)     Der bruges udelukkende situationsbilleder og billeder af kunstgenstande

Ad7      Kassereren opdaterer foreningens hjemmeside med oplysninger om arrangementer og med billeder fra foreningens forskellige arrangementer

 

Vedtaget af bestyrelsen d. 19. dec. 2019:

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:15

Send dit tlf. nr. : så finder vi ud af det , evt. på min mail eller SMS til 26361385

17.05 | 15:40

jeg kunne ønske mig billede i udstilling i Paarup Sognegård. Det hænger på væg mod Ruggårdsvej og mod midten af salen.

venlig hilsen
Lars Christensen