orientering generalforsamling 19 og 21

Resultat af generalforsamlingen

 

 

 2019:

Efter generalforsamlingen d. 4. marts 2019 har bestyrelsen følgende sammensætning: 

 

Bestyrelsen:                       

Jette Bergholdt, Eva Wind-Hansen, Tove Nielsen,

Kirsten Andersen, Jørgen Damsgaard og Johannes Simonsen

 

Suppleanter er:                     1. Helen Damm 

                                           2. Susan H. Watt 

 

Revisor er:                        Preben Berg 

 

Revisorsuppleant er:       Steen Munch

 

Posterne er fordelt således:

  Formand: Jette Bergholdt

  • Kasserer: Johannes Simonsen
  • Sekretær: Eva Wind-Hansen

 

  

Kirsten Andersen og Johannes Simonsen er menighedsrådets repræsentanter i bestyrelsen.

2021: 

Efter generalforsamlingen d. 8. september 2021 har bestyrelsen følgende sammensætning:

 

Bestyrelsen:                       Jette Bergholdt, Eva Wind-Hansen, HelenDamm, 

                                         LarsGroth,Jørgen Damsgaard og Johannes Simonsen

 

Suppleanter er:                     1. Susan H. Watt

                                           2., Kirsten Andersen

 

Revisor er:                        Preben Berg

 

Revisorsuppleant er:       Oda Heimann

 

Posterne er fordelt således:

 

  • Formand: Jette Bergholdt
  • Kasserer: Johannes Simonsen
  • Sekretær: Eva Wind-Hansen

 

Lars Groth og Johannes Simonsen er menighedsrådets repræsentanter i bestyrelsen.

 

 

Kontingentet blev af generalforsamlingen fastsat til kr. 400 pr. år/medlem og 100 kr. for Støttemedlemmer, opkrævning udsendes i august og skal være betalt senest 1. september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:15

Send dit tlf. nr. : så finder vi ud af det , evt. på min mail eller SMS til 26361385

17.05 | 15:40

jeg kunne ønske mig billede i udstilling i Paarup Sognegård. Det hænger på væg mod Ruggårdsvej og mod midten af salen.

venlig hilsen
Lars Christensen